جوایز و افتخارات

ما پیروز خواهیم شد

باران فکر با اهداف والای آموزشی تلاش کرده است تا با تمرکز روی رشد علمی کودکان به روش تجربه و تحقیقات به درک و فهم بهتری در دروس آموزشی و کمک آموزشی برسند. کلاس‌های فوق برنامه‌ی باران فکر برای تشخیص خلاقیت کودکان شما تشکیل می شود تا بتوانیم با تشخیص زود هنگام علاقه‌مندی نو نهالان شما آینده ای روشن تر برای ایشان فراهم آورد.

جوایز و افتخارات