جشنواره از مزرعه تا سفره

جشنواره از مزرعه تا سفره

 

قابل توجه اولیاء گرامی

 

جشنواره تغذیه سالم از(مزرعه تا سفره) برای دانش آموزان درپایه های سوم-چهارم-پنجم-ششم برگزارمی گردد.

این جشنواره الگوی تغذیه سالم را به آن ها ارائه می نماید.

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید