• 58 112 334(026)
  • کرج - مهرشهر - فاز 3 - خیابان انقلاب - خیابان324
  • 14:00-8:00
  • 59 112 334(026)
  • info@baran-fekr.ir
  • support@baran-fekr.ir

تماس با ما

ارسال پیام

راههای ارتباط با ما

شماره های تماس مدیریت: 58 112 334 (026) معاونت: 59 112 334 (026) فکس: 60 112 334 (026)
آدرس مدرسه
استان البرز- کرج - مهرشهر - فاز 3 - خیابان انقلاب - خیابان324
پست الکترونیک info@baran-fekr.ir ، community@baran-fekr.ir ، manager@baran-fekr.ir

نقشه ها