تالار گفتگو

گفتگو با مسئولان دبستان باران فکر

از طریق تالار گفتگو شما والدین عزیز می توانید همواره با مسئولان آموزشی دبستان باران فکر در ارتباط بوده و از چگونگی وضعیت تحصیلی فرزند خود با خبر باشید.

مشاوره دوستانه

فرآیند مشاوره همیشه دلپذیر، دوستانه و کارآمد است.
ارسال پیام به مسئولان